Historické dvoj a trojosé osobné a služobné vagóny

Ci 4-1858 a Ci 4-1885 ČSD - osobný vagón 3. triedy  z obdobia 1919 - 1932

Download: ci4-1919.exe ( cca 3,1 MB )

Ce 3-4287 a Ce 3-5064 ČSD - osobný vagón 3. triedy  z obdobia 1919 - 1932

Download: ce3-1919.exe ( cca 3 MB ) 

 

BCi 2-7677 a BCi 2-7653 ČSD - osobný vagón 2./3. triedy  z obdobia 1919 - 1932

Download: bci2-1919.exe ( cca 3,2 MB )

 

Bi 2-2655 a Bi 2-2681 ČSD - osobný vagón 2./3. triedy  z obdobia 1919 - 1932

Download: bi2-1919.exe ( cca 3,2 MB )

Ce 3-1145 a Ce 3-1429 ČSD - osobný vagón 3. triedy  z obdobia 1919 - 1932 

Download: csdvagce3dlhe.exe ( cca 3,6 MB )

 

Dd 6-4114 ČSD - služobný vagón z obdobia 1919 - 1931

Download: dd6-4114.exe ( cca 2,9 MB )

 

Df 6-7447 ČSD - služobný + poštový vagón z obdobia 1919 - 1931

Download: df6-7747.exe ( cca 2,9 MB )

 

Zsb 2-35026 ČSD - viacúčelový vagón z obdobia 1931 - 1956

Download: zsb2-35026.exe ( cca 2,2 MB ) ( nové / new / neu )

Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS
Posledná aktualizácia - Last update 24.02.2011