Osobné vagóny a služobné / poštové vagóny k osobným vlakom

Sada starších osobných vagónov ČSD z čias C.K. monarchie

Download: csdvagck30.exe ( cca 31 MB ) ( new 29.03.2018 )

Štvornápravový ubytovací vagón ČSD z čias C.K. monarchie

Download: csdvagckpr.exe ( cca 11 MB ) ( new 05.04.2018 )

Ca 4-5290 ČSD - osobný vagón 3. triedy z roku 1950

Download: csdvagca50.exe (cca 2,5 MB )

BCa 2-8329 ČSD - osobný vagón 2. a 3. triedy z roku 1950

Download: csdvagbca50.exe (cca 2,4 MB )

Ba 3405 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1957

Download: csdvagba57.exe (cca 2,4 MB )

ABa 2187 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1957

Download: csdvagaba57.exe (cca 2,9 MB )

Aa 1120 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1958

Download: csdvagaa58.exe (cca 2,9 MB )

Balík osobných vozov "papierak" Aa, ABa a Ba ČSD v nátere ktorý sa používal od roku 1967. 

Autor skinov Ronoath

Download: csdbapack68r.exe (cca 14 MB )

 

Ba 3390 ČSD - oddielový osobný vagón z roku 1958

Download: csdvagba58.zip (cca 2,2 MB ) 

Bz  ČSD - oddielový osobný vagón z rokov 1983 - 88

Download: csdvagbz87.zip (cca 3.0 MB ) ( nové / new / neu  )

Bai 4-4356 ČSD - veľkopriestorový osobný vagón z roku 1960

Download: csdvagbai60.exe (cca 2,5 MB )

Da 7547 ČSD - služobný vagón z roku 1957

Download: csdvagda57.zip (cca 2,2 MB )

DFa 7547 ČSD - služobný + poštový vagón z roku 1961

Download: csdvagdfa61.exe ( cca 3,4 MB )

D ČD - služobný vagón z roku 1957 v nátere ČD z roku 2003

Download: cdvagd.zip ( cca 2,3 MB )

   
Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS
Posledná aktualizácia - Last update 07.10..2018