Osobné vagóny a služobné / poštové vagóny k osobným vlakom

Ca 4-5290 ČSD - osobný vagón 3. triedy z roku 1950

Download: csdvagca50.exe (cca 2,5 MB )

BCa 2-8329 ČSD - osobný vagón 2. a 3. triedy z roku 1950

Download: csdvagbca50.exe (cca 2,4 MB )

Ba 3405 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1957

Download: csdvagba57.exe (cca 2,4 MB )

ABa 2187 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1957

Download: csdvagaba57.exe (cca 2,9 MB )

Aa 1120 ČSD - osobný vagón z roku 1950 v nátere z roku 1958

Download: csdvagaa58.exe (cca 2,9 MB )

Balík osobných vozov "papierak" Aa, ABa a Ba ČSD v nátere ktorý sa používal od roku 1967. 

Autor skinov Ronoath

Download: csdbapack68r.exe (cca 14 MB )

( nové / new / neu 02.06.2017 )

Ba 3390 ČSD - oddielový osobný vagón z roku 1958

Download: csdvagba58.zip (cca 2,2 MB )

Bai 4-4356 ČSD - veľkopriestorový osobný vagón z roku 1960

Download: csdvagbai60.exe (cca 2,5 MB )

Da 7547 ČSD - služobný vagón z roku 1957

Download: csdvagda57.zip (cca 2,2 MB )

DFa 7547 ČSD - služobný + poštový vagón z roku 1961

Download: csdvagdfa61.exe ( cca 3,4 MB )

D ČD - služobný vagón z roku 1957 v nátere ČD z roku 2003

Download: cdvagd.zip ( cca 2,3 MB )

   
Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS
Posledná aktualizácia - Last update 02.06.2017