Objekty pre staviteľov tratí MSTS
Remízy pre parné lokomotívy

Sada remíz, 3 modely s jedným stanoviskom a tri modely s dvomi stanoviskami. Po dva modely sú doplnené o vodáreň a ďalšie dva majú z oboch strán vchodové vráta, kancelária so šatňou a vodáreň sú presunuté na ľavý bok.

Download: tx-remizy.zip ( cce 1,1 MB )

Elektrická jednotka TEŽ 425.9

Low Poly model exkluzívne pre projekt Trať ČD/ŽSR Olomouc - Ostrava - Žilina - Košice

Download: tez425lp.zip ( cca 125 kB )

Sada obytných domov

Bloky obytných domov dvoj- a trojposchodových, známych pod ľudovým pomenovaním "bytovky"

Download: bytovky50.zip ( cca 2 MB )

Sada obytných domov v. 1.1

Bloky obytných domov dvoj- a trojposchodových, známych pod ľudovým pomenovaním "bytovky"

Download: bytovky50-2.zip  ( cca 1,1 MB )

Sada obytných domov v. 1.1b  ( nové / new )

Jednotlivo stojace obytné domy dvoj- a trojposchodové, známych pod ľudovým pomenovaním "bytovky"

Download: bytovky_50_j.zip  ( cca 2,1 MB )

Sada prístreškov zo starých vagónov v. 1.0

Búdy - prístrešky zo starých nákladných vagónov popri trati a v záhradách - balík obsahuje 3 + 3 varianty

Download: tx-budyztr.zip  ( cca 1,8 MB )

Sada prístreškov zo starých vagónov v. 1.0

Búdy - prístrešky zo starých nákladných vagónov popri trati a v záhradách - balík obsahuje 3 + 3 varianty

Download: tx-budyl.zip ( cca 0,4 MB )

Sada statických modelov Blm, BDlm a BDFlm v. 1.0

Statické modely exkluzívne pre trať Ztracená_Old. Archív obsahuje celkov 7 zjednodušených modelov prípojných vozov

Download: blm35static.zip ( cca 1,8 MB )

Sada železničných budov

Staničné budovy prízemné i poschodové, strážne domčeky a  budovy zastávok, aké nájdete prakticky v celej sieti ŽSR. Tieto budovy jednotného vzhľadu boli postavené v 19 storočí na Slovenku všade tam, kde bola majetková účasť Máv.  Budovy sú zo sady pripravovanej pre trať ŽSR 150 Zvolen - Šurany

Download: zelbud1sk.zip ( cca 2,5 MB, obsahuje 19 objektov, textúry a ref súbor )

Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS

Posledná aktualizácia - Last update  27.04.2012