Nákladné vagóny a služobné vagóny k nákladným vlakom

Nd, Ndk ČSD - plošinový nákladný vagón s nízkymi bočnicami

Archív okrem s amotnéhých modelov obsahuje 6 variánt nákladu

Download: csdvagndk.exe ( cca 6,6 MB ) ( new 3.3.2018 )

Nsk ČSD - plošinový nákladný vagón s nízkymi bočnicami

Archív okrem samotného modelu obsahuje 6 variánt nákladu

Download: csdvagnsk.exe ( cca 4,5 MB ) Dodatočné náklady na Nsk od Vrbama môžete stiahnuť tu: nsk-naklady-v.zip

L ČSD - Mraziarenský vagón z roku 1959

Download: csdvagl.exe ( cca 1,9 MB ), csdvagl3.exe ( cca 2,5 MB )

 ( update 12.04.2011 )

Lp a Ibops/Lp ČSD - Chladiaci vagón na prepravu piva z roku 1959

Download: csdvaglp.exe ( cca 4,6 MB ), patinované verzie csdvaglp2.exe

  csdvaglp3.exe 

Ibops / SV  ČSD - Nákladný vagón stavebného vlaku

Download: csdvagibopssv.exe ( cca 2,4 MB ) 

 

Gkks ČSD - Krytý nákladný vagón 

Download: csdvaggkksbr1.exe ( cca 2,3 MB )

 

Gkks / SV  ČSD - Nákladný vagón stavebného vlaku

Download: csdvaggkksgr.exe ( cca 2,3 MB )

Gbkkqs - Česká pošta - Nákladný vagón na prepravu poštových zásielok

3D model, mapovanie textúr: Kebarko ( kebarko1@zoznam.sk ), Úprava textúr CP: Josef Vogeltanz ( josef.vogeltanz@seznam.cz ) 

Download: cp-gbkkqs.zip ( cca 6,4 MB ) 

Za/Gags ČSD a Gags ČD - Krytý nákladný vagón Za / Gags na prepravu kusového tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi, paletizovaného tovaru a obilia. 

Autor: Hummus ( hummus@centrum.cz )

Download: csdvagza.exe a cdvaggags.exe ( každý archív cca 13 MB )

Každý archív obsahuje 4 modely po 2 varianty

Gas ČD - Krytý nákladný vagón  na prepravu kusového a paletizovaného tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi  ( VADS )

Autor: Hummus ( hummus@centrum.cz ),  Úprava textúr: Josef Vogeltanz ( josef.vogeltanz@seznam.cz )

Download: cdvaggas.exe ( cca 3,4 MB )

Habbillns / Habbillnss ČD Krytý nákladný vagón  na prepravu kusového a paletizovaného tovaru vyžadujúceho ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Autor skinu: Josef Vogeltanz. Originál model pochádza zo stránky TS-Studio

Download: cdvaghabbillns.zip ( cca 14,5 MB ) ( new 25.03.2018 )

Ztrc ČSD - Sada nákladných vagónov z rokov 1945 - 1967

Download: csdvagztrc.exe (cca 5,2 MB )

Tieto nákladné vagóny sa vyrábali po  II. sv. vojne a dlho patrili k typickým vozidlám našich trati.

Model je výsledkom spolupráce modelárov TRS a MSTS, menovite Vikfe za Trainz a na strane MSTS priložili ruky k dielu Pikku a Tax. Výmenu zdrojových súborov vyjednal Trunda

Sas/Faccs ČSD - Výsypný vagón z roku 1967

Download: csdvagsas.exe  (cca 2,5 MB ), 80cm spriahla: sas80cm.exe

Model je výsledkom spolupráce modelárov TRS a MSTS, menovite Vikfe za Trainz a na strane MSTS priložili ruky k dielu Pikku a Tax. Výmenu zdrojových súborov vyjednal Trunda

 
Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS
Posledná aktualizácia - Last update 25.03.2018