Motorové a prípojné vozy

Diesel Railcars and Trailer Cars / Triebwagen und Beiwagen

Modré šípy

Blue arrows / Bblauen pfeile

Motorové vozy a jednotky Ganz ( new )
Motorové vozy KPS Brno ( new  )
  M242.0
  Clm, CDlm, CDFlm ( 1935 - 1950 )
Calm, Bam, Bnp ( 1939 - 1983 )
  M232.1 ( 1935 - 1946 )
Motorové vozy Tatra
Clm, CDlm, CDFlm ( 1935 - 1940 ) ( update )
   
Návrat ( Back ) : na hlavnú stránku, na stránku MSTS
Posledná aktualizácia - Last update: 28.09.2020