Prípojné vozy Clm, CDlm a CDFlm ČSD 

Československé vagónky  1935 - 1950

Beiwagen Clm, CDlm und CDFlm CSD / Passenger trailer car Clm, CDlm und CDFlm CSD

Autor 3D modelu, textúry, mapovanie textúr: Tax, xtrain@chello.sk,  http://xtrain.alsat.sk

Textúry: Pikkulintu, piku.lintu@worldonline.cz, http://pikku.msts.cz

 

Trojica prípojných vozov Clm, CDlm a CDFlm z produkcie československých vagónok z rokov 1935 - 1950 v nátere, aký sa používal po 2.svetovej vojne okolo roku 1947. Balík obsahuje okrem osobného Clm aj voz so služobným oddielom CDlm a voz s kombinovaným služobným a poštovým oddielom CDFlm.

Download:  clm35r.exe ( cca 5,4 MB )

V príprave:

Prípojné vozy Clm, CDlm a CDFlm v náteroch, ktoré sa používali u ČSD pred 2. svetovou vojnou. Do konca roku 1935 sa používal na týchto vozoch starší polomáčaný dvojfarebný zelený náter, v roku 1936 už bol predpísaný náter celozelený. 

Download:  clm35g.exe ( cca 5,4 MB )

posledná aktualizácia 26.3.2007

Návrat: Hore, Na hlavnú stránku, Na stránku MSTS